Ontslag Kwakkel

Uw werkgever in Kwakkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kwakkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kwakkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kwakkel. Uw werkgever in Kwakkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kwakkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kwakkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kwakkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kwakkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kwakkel of met bevallingsverlof bent in Kwakkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kwakkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kwakkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kwakkel
 • Als u in Kwakkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kwakkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Kwakkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kwakkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kwakkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kwakkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kwakkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kwakkel. Uitzonderingen in Kwakkel;
 • Als uw werkgever in Kwakkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kwakkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kwakkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kwakkel niet geschikt voor uw werk in Kwakkel of
 • u functioneert niet voldoende in Kwakkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kwakkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kwakkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kwakkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kwakkel verblijft, dan mag uw werkgever in Kwakkel u eveneens wel ontslaan.