Ontslag Kwadijk

Uw werkgever in Kwadijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kwadijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kwadijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kwadijk. Uw werkgever in Kwadijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kwadijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kwadijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kwadijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kwadijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kwadijk of met bevallingsverlof bent in Kwadijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kwadijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kwadijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kwadijk
 • Als u in Kwadijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kwadijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kwadijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kwadijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kwadijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kwadijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kwadijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kwadijk. Uitzonderingen in Kwadijk;
 • Als uw werkgever in Kwadijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kwadijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kwadijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kwadijk niet geschikt voor uw werk in Kwadijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kwadijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kwadijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kwadijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kwadijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kwadijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kwadijk u eveneens wel ontslaan.