Ontslag Kwadendamme

Uw werkgever in Kwadendamme mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kwadendamme zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kwadendamme

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kwadendamme. Uw werkgever in Kwadendamme mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kwadendamme arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kwadendamme niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kwadendamme te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kwadendamme u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kwadendamme of met bevallingsverlof bent in Kwadendamme.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kwadendamme kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kwadendamme die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kwadendamme
 • Als u in Kwadendamme lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kwadendamme wilt opnemen;
 • Omdat u in Kwadendamme lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kwadendamme lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kwadendamme wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kwadendamme op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kwadendamme

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kwadendamme. Uitzonderingen in Kwadendamme;
 • Als uw werkgever in Kwadendamme bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kwadendamme aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kwadendamme gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kwadendamme niet geschikt voor uw werk in Kwadendamme of
 • u functioneert niet voldoende in Kwadendamme.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kwadendamme

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kwadendamme niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kwadendamme of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kwadendamme verblijft, dan mag uw werkgever in Kwadendamme u eveneens wel ontslaan.