Ontslag Kwaalburg

Uw werkgever in Kwaalburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kwaalburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kwaalburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kwaalburg. Uw werkgever in Kwaalburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kwaalburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kwaalburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kwaalburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kwaalburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kwaalburg of met bevallingsverlof bent in Kwaalburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kwaalburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kwaalburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kwaalburg
 • Als u in Kwaalburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kwaalburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kwaalburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kwaalburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kwaalburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kwaalburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kwaalburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kwaalburg. Uitzonderingen in Kwaalburg;
 • Als uw werkgever in Kwaalburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kwaalburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kwaalburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kwaalburg niet geschikt voor uw werk in Kwaalburg of
 • u functioneert niet voldoende in Kwaalburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kwaalburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kwaalburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kwaalburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kwaalburg verblijft, dan mag uw werkgever in Kwaalburg u eveneens wel ontslaan.