Ontslag Kuzemerbalk

Uw werkgever in Kuzemerbalk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuzemerbalk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuzemerbalk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuzemerbalk. Uw werkgever in Kuzemerbalk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuzemerbalk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuzemerbalk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuzemerbalk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuzemerbalk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuzemerbalk of met bevallingsverlof bent in Kuzemerbalk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuzemerbalk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuzemerbalk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuzemerbalk
 • Als u in Kuzemerbalk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuzemerbalk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuzemerbalk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuzemerbalk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuzemerbalk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuzemerbalk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuzemerbalk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuzemerbalk. Uitzonderingen in Kuzemerbalk;
 • Als uw werkgever in Kuzemerbalk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuzemerbalk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuzemerbalk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuzemerbalk niet geschikt voor uw werk in Kuzemerbalk of
 • u functioneert niet voldoende in Kuzemerbalk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuzemerbalk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuzemerbalk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuzemerbalk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuzemerbalk verblijft, dan mag uw werkgever in Kuzemerbalk u eveneens wel ontslaan.