Ontslag Kuzemer

Uw werkgever in Kuzemer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuzemer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuzemer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuzemer. Uw werkgever in Kuzemer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuzemer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuzemer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuzemer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuzemer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuzemer of met bevallingsverlof bent in Kuzemer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuzemer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuzemer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuzemer
 • Als u in Kuzemer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuzemer wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuzemer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuzemer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuzemer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuzemer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuzemer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuzemer. Uitzonderingen in Kuzemer;
 • Als uw werkgever in Kuzemer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuzemer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuzemer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuzemer niet geschikt voor uw werk in Kuzemer of
 • u functioneert niet voldoende in Kuzemer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuzemer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuzemer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuzemer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuzemer verblijft, dan mag uw werkgever in Kuzemer u eveneens wel ontslaan.