Ontslag Kuundert

Uw werkgever in Kuundert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuundert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuundert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuundert. Uw werkgever in Kuundert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuundert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuundert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuundert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuundert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuundert of met bevallingsverlof bent in Kuundert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuundert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuundert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuundert
 • Als u in Kuundert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuundert wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuundert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuundert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuundert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuundert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuundert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuundert. Uitzonderingen in Kuundert;
 • Als uw werkgever in Kuundert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuundert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuundert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuundert niet geschikt voor uw werk in Kuundert of
 • u functioneert niet voldoende in Kuundert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuundert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuundert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuundert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuundert verblijft, dan mag uw werkgever in Kuundert u eveneens wel ontslaan.