Ontslag Kuttingen

Uw werkgever in Kuttingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuttingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuttingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuttingen. Uw werkgever in Kuttingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuttingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuttingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuttingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuttingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuttingen of met bevallingsverlof bent in Kuttingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuttingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuttingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuttingen
 • Als u in Kuttingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuttingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuttingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuttingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuttingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuttingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuttingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuttingen. Uitzonderingen in Kuttingen;
 • Als uw werkgever in Kuttingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuttingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuttingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuttingen niet geschikt voor uw werk in Kuttingen of
 • u functioneert niet voldoende in Kuttingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuttingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuttingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuttingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuttingen verblijft, dan mag uw werkgever in Kuttingen u eveneens wel ontslaan.