Ontslag Kunrade

Uw werkgever in Kunrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kunrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kunrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kunrade. Uw werkgever in Kunrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kunrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kunrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kunrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kunrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kunrade of met bevallingsverlof bent in Kunrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kunrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kunrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kunrade
 • Als u in Kunrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kunrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Kunrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kunrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kunrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kunrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kunrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kunrade. Uitzonderingen in Kunrade;
 • Als uw werkgever in Kunrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kunrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kunrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kunrade niet geschikt voor uw werk in Kunrade of
 • u functioneert niet voldoende in Kunrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kunrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kunrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kunrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kunrade verblijft, dan mag uw werkgever in Kunrade u eveneens wel ontslaan.