Ontslag Kulsdom

Uw werkgever in Kulsdom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kulsdom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kulsdom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kulsdom. Uw werkgever in Kulsdom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kulsdom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kulsdom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kulsdom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kulsdom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kulsdom of met bevallingsverlof bent in Kulsdom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kulsdom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kulsdom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kulsdom
 • Als u in Kulsdom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kulsdom wilt opnemen;
 • Omdat u in Kulsdom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kulsdom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kulsdom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kulsdom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kulsdom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kulsdom. Uitzonderingen in Kulsdom;
 • Als uw werkgever in Kulsdom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kulsdom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kulsdom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kulsdom niet geschikt voor uw werk in Kulsdom of
 • u functioneert niet voldoende in Kulsdom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kulsdom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kulsdom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kulsdom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kulsdom verblijft, dan mag uw werkgever in Kulsdom u eveneens wel ontslaan.