Ontslag Kulert

Uw werkgever in Kulert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kulert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kulert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kulert. Uw werkgever in Kulert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kulert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kulert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kulert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kulert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kulert of met bevallingsverlof bent in Kulert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kulert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kulert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kulert
 • Als u in Kulert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kulert wilt opnemen;
 • Omdat u in Kulert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kulert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kulert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kulert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kulert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kulert. Uitzonderingen in Kulert;
 • Als uw werkgever in Kulert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kulert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kulert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kulert niet geschikt voor uw werk in Kulert of
 • u functioneert niet voldoende in Kulert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kulert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kulert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kulert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kulert verblijft, dan mag uw werkgever in Kulert u eveneens wel ontslaan.