Ontslag Kûkherne /kuikhorne

Uw werkgever in Kûkherne /kuikhorne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kûkherne /kuikhorne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kûkherne /kuikhorne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kûkherne /kuikhorne. Uw werkgever in Kûkherne /kuikhorne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kûkherne /kuikhorne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kûkherne /kuikhorne niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kûkherne /kuikhorne te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kûkherne /kuikhorne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kûkherne /kuikhorne of met bevallingsverlof bent in Kûkherne /kuikhorne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kûkherne /kuikhorne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kûkherne /kuikhorne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kûkherne /kuikhorne
 • Als u in Kûkherne /kuikhorne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kûkherne /kuikhorne wilt opnemen;
 • Omdat u in Kûkherne /kuikhorne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kûkherne /kuikhorne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kûkherne /kuikhorne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kûkherne /kuikhorne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kûkherne /kuikhorne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kûkherne /kuikhorne. Uitzonderingen in Kûkherne /kuikhorne;
 • Als uw werkgever in Kûkherne /kuikhorne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kûkherne /kuikhorne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kûkherne /kuikhorne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kûkherne /kuikhorne niet geschikt voor uw werk in Kûkherne /kuikhorne of
 • u functioneert niet voldoende in Kûkherne /kuikhorne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kûkherne /kuikhorne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kûkherne /kuikhorne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kûkherne /kuikhorne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kûkherne /kuikhorne verblijft, dan mag uw werkgever in Kûkherne /kuikhorne u eveneens wel ontslaan.