Ontslag Kuivezand

Uw werkgever in Kuivezand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuivezand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuivezand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuivezand. Uw werkgever in Kuivezand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuivezand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuivezand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuivezand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuivezand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuivezand of met bevallingsverlof bent in Kuivezand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuivezand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuivezand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuivezand
 • Als u in Kuivezand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuivezand wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuivezand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuivezand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuivezand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuivezand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuivezand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuivezand. Uitzonderingen in Kuivezand;
 • Als uw werkgever in Kuivezand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuivezand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuivezand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuivezand niet geschikt voor uw werk in Kuivezand of
 • u functioneert niet voldoende in Kuivezand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuivezand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuivezand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuivezand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuivezand verblijft, dan mag uw werkgever in Kuivezand u eveneens wel ontslaan.