Ontslag Kuitaart

Uw werkgever in Kuitaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuitaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuitaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuitaart. Uw werkgever in Kuitaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuitaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuitaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuitaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuitaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuitaart of met bevallingsverlof bent in Kuitaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuitaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuitaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuitaart
 • Als u in Kuitaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuitaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuitaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuitaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuitaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuitaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuitaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuitaart. Uitzonderingen in Kuitaart;
 • Als uw werkgever in Kuitaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuitaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuitaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuitaart niet geschikt voor uw werk in Kuitaart of
 • u functioneert niet voldoende in Kuitaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuitaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuitaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuitaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuitaart verblijft, dan mag uw werkgever in Kuitaart u eveneens wel ontslaan.