Ontslag Kuipersveer

Uw werkgever in Kuipersveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuipersveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuipersveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuipersveer. Uw werkgever in Kuipersveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuipersveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuipersveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuipersveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuipersveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuipersveer of met bevallingsverlof bent in Kuipersveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuipersveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuipersveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuipersveer
 • Als u in Kuipersveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuipersveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuipersveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuipersveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuipersveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuipersveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuipersveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuipersveer. Uitzonderingen in Kuipersveer;
 • Als uw werkgever in Kuipersveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuipersveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuipersveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuipersveer niet geschikt voor uw werk in Kuipersveer of
 • u functioneert niet voldoende in Kuipersveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuipersveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuipersveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuipersveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuipersveer verblijft, dan mag uw werkgever in Kuipersveer u eveneens wel ontslaan.