Ontslag Kuinre

Uw werkgever in Kuinre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuinre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuinre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuinre. Uw werkgever in Kuinre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuinre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuinre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuinre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuinre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuinre of met bevallingsverlof bent in Kuinre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuinre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuinre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuinre
 • Als u in Kuinre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuinre wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuinre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuinre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuinre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuinre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuinre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuinre. Uitzonderingen in Kuinre;
 • Als uw werkgever in Kuinre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuinre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuinre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuinre niet geschikt voor uw werk in Kuinre of
 • u functioneert niet voldoende in Kuinre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuinre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuinre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuinre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuinre verblijft, dan mag uw werkgever in Kuinre u eveneens wel ontslaan.