Ontslag Kuilenrode

Uw werkgever in Kuilenrode mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuilenrode zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuilenrode

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuilenrode. Uw werkgever in Kuilenrode mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuilenrode arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuilenrode niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuilenrode te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuilenrode u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuilenrode of met bevallingsverlof bent in Kuilenrode.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuilenrode kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuilenrode die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuilenrode
 • Als u in Kuilenrode lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuilenrode wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuilenrode lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuilenrode lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuilenrode wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuilenrode op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuilenrode

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuilenrode. Uitzonderingen in Kuilenrode;
 • Als uw werkgever in Kuilenrode bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuilenrode aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuilenrode gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuilenrode niet geschikt voor uw werk in Kuilenrode of
 • u functioneert niet voldoende in Kuilenrode.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuilenrode

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuilenrode niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuilenrode of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuilenrode verblijft, dan mag uw werkgever in Kuilenrode u eveneens wel ontslaan.