Ontslag Kuikseind

Uw werkgever in Kuikseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuikseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuikseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuikseind. Uw werkgever in Kuikseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuikseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuikseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuikseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuikseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuikseind of met bevallingsverlof bent in Kuikseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuikseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuikseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuikseind
 • Als u in Kuikseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuikseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuikseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuikseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuikseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuikseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuikseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuikseind. Uitzonderingen in Kuikseind;
 • Als uw werkgever in Kuikseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuikseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuikseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuikseind niet geschikt voor uw werk in Kuikseind of
 • u functioneert niet voldoende in Kuikseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuikseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuikseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuikseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuikseind verblijft, dan mag uw werkgever in Kuikseind u eveneens wel ontslaan.