Ontslag Kuiksche heide

Uw werkgever in Kuiksche heide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuiksche heide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuiksche heide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuiksche heide. Uw werkgever in Kuiksche heide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuiksche heide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuiksche heide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuiksche heide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuiksche heide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuiksche heide of met bevallingsverlof bent in Kuiksche heide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuiksche heide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuiksche heide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuiksche heide
 • Als u in Kuiksche heide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuiksche heide wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuiksche heide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuiksche heide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuiksche heide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuiksche heide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuiksche heide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuiksche heide. Uitzonderingen in Kuiksche heide;
 • Als uw werkgever in Kuiksche heide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuiksche heide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuiksche heide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuiksche heide niet geschikt voor uw werk in Kuiksche heide of
 • u functioneert niet voldoende in Kuiksche heide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuiksche heide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuiksche heide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuiksche heide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuiksche heide verblijft, dan mag uw werkgever in Kuiksche heide u eveneens wel ontslaan.