Ontslag Kuikhorne /kûkherne

Uw werkgever in Kuikhorne /kûkherne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kuikhorne /kûkherne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kuikhorne /kûkherne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kuikhorne /kûkherne. Uw werkgever in Kuikhorne /kûkherne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kuikhorne /kûkherne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kuikhorne /kûkherne niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kuikhorne /kûkherne te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kuikhorne /kûkherne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kuikhorne /kûkherne of met bevallingsverlof bent in Kuikhorne /kûkherne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kuikhorne /kûkherne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kuikhorne /kûkherne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kuikhorne /kûkherne
 • Als u in Kuikhorne /kûkherne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kuikhorne /kûkherne wilt opnemen;
 • Omdat u in Kuikhorne /kûkherne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kuikhorne /kûkherne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kuikhorne /kûkherne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kuikhorne /kûkherne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kuikhorne /kûkherne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kuikhorne /kûkherne. Uitzonderingen in Kuikhorne /kûkherne;
 • Als uw werkgever in Kuikhorne /kûkherne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kuikhorne /kûkherne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kuikhorne /kûkherne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kuikhorne /kûkherne niet geschikt voor uw werk in Kuikhorne /kûkherne of
 • u functioneert niet voldoende in Kuikhorne /kûkherne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kuikhorne /kûkherne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kuikhorne /kûkherne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kuikhorne /kûkherne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kuikhorne /kûkherne verblijft, dan mag uw werkgever in Kuikhorne /kûkherne u eveneens wel ontslaan.