Ontslag Kudelstaart

Uw werkgever in Kudelstaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kudelstaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kudelstaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kudelstaart. Uw werkgever in Kudelstaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kudelstaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kudelstaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kudelstaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kudelstaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kudelstaart of met bevallingsverlof bent in Kudelstaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kudelstaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kudelstaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kudelstaart
 • Als u in Kudelstaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kudelstaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Kudelstaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kudelstaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kudelstaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kudelstaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kudelstaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kudelstaart. Uitzonderingen in Kudelstaart;
 • Als uw werkgever in Kudelstaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kudelstaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kudelstaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kudelstaart niet geschikt voor uw werk in Kudelstaart of
 • u functioneert niet voldoende in Kudelstaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kudelstaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kudelstaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kudelstaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kudelstaart verblijft, dan mag uw werkgever in Kudelstaart u eveneens wel ontslaan.