Ontslag Kûbaard

Uw werkgever in Kûbaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kûbaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kûbaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kûbaard. Uw werkgever in Kûbaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kûbaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kûbaard niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kûbaard te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kûbaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kûbaard of met bevallingsverlof bent in Kûbaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kûbaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kûbaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kûbaard
 • Als u in Kûbaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kûbaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Kûbaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kûbaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kûbaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kûbaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kûbaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kûbaard. Uitzonderingen in Kûbaard;
 • Als uw werkgever in Kûbaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kûbaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kûbaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kûbaard niet geschikt voor uw werk in Kûbaard of
 • u functioneert niet voldoende in Kûbaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kûbaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kûbaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kûbaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kûbaard verblijft, dan mag uw werkgever in Kûbaard u eveneens wel ontslaan.