Ontslag Kruisweg

Uw werkgever in Kruisweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruisweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruisweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruisweg. Uw werkgever in Kruisweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruisweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruisweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruisweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruisweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruisweg of met bevallingsverlof bent in Kruisweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruisweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruisweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruisweg
 • Als u in Kruisweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruisweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruisweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruisweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruisweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruisweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruisweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruisweg. Uitzonderingen in Kruisweg;
 • Als uw werkgever in Kruisweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruisweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruisweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruisweg niet geschikt voor uw werk in Kruisweg of
 • u functioneert niet voldoende in Kruisweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruisweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruisweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruisweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruisweg verblijft, dan mag uw werkgever in Kruisweg u eveneens wel ontslaan.