Ontslag Kruisstraat

Uw werkgever in Kruisstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruisstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruisstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruisstraat. Uw werkgever in Kruisstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruisstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruisstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruisstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruisstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruisstraat of met bevallingsverlof bent in Kruisstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruisstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruisstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruisstraat
 • Als u in Kruisstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruisstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruisstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruisstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruisstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruisstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruisstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruisstraat. Uitzonderingen in Kruisstraat;
 • Als uw werkgever in Kruisstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruisstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruisstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruisstraat niet geschikt voor uw werk in Kruisstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Kruisstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruisstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruisstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruisstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruisstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Kruisstraat u eveneens wel ontslaan.