Ontslag Kruispunt

Uw werkgever in Kruispunt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruispunt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruispunt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruispunt. Uw werkgever in Kruispunt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruispunt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruispunt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruispunt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruispunt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruispunt of met bevallingsverlof bent in Kruispunt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruispunt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruispunt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruispunt
 • Als u in Kruispunt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruispunt wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruispunt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruispunt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruispunt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruispunt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruispunt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruispunt. Uitzonderingen in Kruispunt;
 • Als uw werkgever in Kruispunt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruispunt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruispunt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruispunt niet geschikt voor uw werk in Kruispunt of
 • u functioneert niet voldoende in Kruispunt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruispunt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruispunt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruispunt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruispunt verblijft, dan mag uw werkgever in Kruispunt u eveneens wel ontslaan.