Ontslag Kruispolderhaven

Uw werkgever in Kruispolderhaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruispolderhaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruispolderhaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruispolderhaven. Uw werkgever in Kruispolderhaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruispolderhaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruispolderhaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruispolderhaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruispolderhaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruispolderhaven of met bevallingsverlof bent in Kruispolderhaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruispolderhaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruispolderhaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruispolderhaven
 • Als u in Kruispolderhaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruispolderhaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruispolderhaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruispolderhaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruispolderhaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruispolderhaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruispolderhaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruispolderhaven. Uitzonderingen in Kruispolderhaven;
 • Als uw werkgever in Kruispolderhaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruispolderhaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruispolderhaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruispolderhaven niet geschikt voor uw werk in Kruispolderhaven of
 • u functioneert niet voldoende in Kruispolderhaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruispolderhaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruispolderhaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruispolderhaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruispolderhaven verblijft, dan mag uw werkgever in Kruispolderhaven u eveneens wel ontslaan.