Ontslag Kruisland

Uw werkgever in Kruisland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruisland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruisland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruisland. Uw werkgever in Kruisland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruisland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruisland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruisland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruisland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruisland of met bevallingsverlof bent in Kruisland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruisland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruisland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruisland
 • Als u in Kruisland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruisland wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruisland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruisland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruisland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruisland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruisland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruisland. Uitzonderingen in Kruisland;
 • Als uw werkgever in Kruisland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruisland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruisland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruisland niet geschikt voor uw werk in Kruisland of
 • u functioneert niet voldoende in Kruisland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruisland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruisland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruisland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruisland verblijft, dan mag uw werkgever in Kruisland u eveneens wel ontslaan.