Ontslag Kruishaar

Uw werkgever in Kruishaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruishaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruishaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruishaar. Uw werkgever in Kruishaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruishaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruishaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruishaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruishaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruishaar of met bevallingsverlof bent in Kruishaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruishaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruishaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruishaar
 • Als u in Kruishaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruishaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruishaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruishaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruishaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruishaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruishaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruishaar. Uitzonderingen in Kruishaar;
 • Als uw werkgever in Kruishaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruishaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruishaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruishaar niet geschikt voor uw werk in Kruishaar of
 • u functioneert niet voldoende in Kruishaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruishaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruishaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruishaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruishaar verblijft, dan mag uw werkgever in Kruishaar u eveneens wel ontslaan.