Ontslag Kruiselwerk

Uw werkgever in Kruiselwerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruiselwerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruiselwerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruiselwerk. Uw werkgever in Kruiselwerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruiselwerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruiselwerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruiselwerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruiselwerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruiselwerk of met bevallingsverlof bent in Kruiselwerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruiselwerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruiselwerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruiselwerk
 • Als u in Kruiselwerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruiselwerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruiselwerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruiselwerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruiselwerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruiselwerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruiselwerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruiselwerk. Uitzonderingen in Kruiselwerk;
 • Als uw werkgever in Kruiselwerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruiselwerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruiselwerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruiselwerk niet geschikt voor uw werk in Kruiselwerk of
 • u functioneert niet voldoende in Kruiselwerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruiselwerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruiselwerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruiselwerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruiselwerk verblijft, dan mag uw werkgever in Kruiselwerk u eveneens wel ontslaan.