Ontslag Kruisdorp

Uw werkgever in Kruisdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruisdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruisdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruisdorp. Uw werkgever in Kruisdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruisdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruisdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruisdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruisdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruisdorp of met bevallingsverlof bent in Kruisdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruisdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruisdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruisdorp
 • Als u in Kruisdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruisdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruisdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruisdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruisdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruisdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruisdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruisdorp. Uitzonderingen in Kruisdorp;
 • Als uw werkgever in Kruisdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruisdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruisdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruisdorp niet geschikt voor uw werk in Kruisdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Kruisdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruisdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruisdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruisdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruisdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Kruisdorp u eveneens wel ontslaan.