Ontslag Kruisdijk

Uw werkgever in Kruisdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruisdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruisdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruisdijk. Uw werkgever in Kruisdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruisdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruisdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruisdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruisdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruisdijk of met bevallingsverlof bent in Kruisdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruisdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruisdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruisdijk
 • Als u in Kruisdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruisdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruisdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruisdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruisdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruisdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruisdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruisdijk. Uitzonderingen in Kruisdijk;
 • Als uw werkgever in Kruisdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruisdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruisdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruisdijk niet geschikt voor uw werk in Kruisdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kruisdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruisdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruisdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruisdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruisdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kruisdijk u eveneens wel ontslaan.