Ontslag Kruisberg

Uw werkgever in Kruisberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruisberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruisberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruisberg. Uw werkgever in Kruisberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruisberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruisberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruisberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruisberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruisberg of met bevallingsverlof bent in Kruisberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruisberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruisberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruisberg
 • Als u in Kruisberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruisberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruisberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruisberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruisberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruisberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruisberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruisberg. Uitzonderingen in Kruisberg;
 • Als uw werkgever in Kruisberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruisberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruisberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruisberg niet geschikt voor uw werk in Kruisberg of
 • u functioneert niet voldoende in Kruisberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruisberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruisberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruisberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruisberg verblijft, dan mag uw werkgever in Kruisberg u eveneens wel ontslaan.