Ontslag Kruiningergors

Uw werkgever in Kruiningergors mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruiningergors zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruiningergors

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruiningergors. Uw werkgever in Kruiningergors mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruiningergors arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruiningergors niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruiningergors te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruiningergors u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruiningergors of met bevallingsverlof bent in Kruiningergors.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruiningergors kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruiningergors die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruiningergors
 • Als u in Kruiningergors lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruiningergors wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruiningergors lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruiningergors lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruiningergors wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruiningergors op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruiningergors

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruiningergors. Uitzonderingen in Kruiningergors;
 • Als uw werkgever in Kruiningergors bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruiningergors aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruiningergors gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruiningergors niet geschikt voor uw werk in Kruiningergors of
 • u functioneert niet voldoende in Kruiningergors.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruiningergors

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruiningergors niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruiningergors of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruiningergors verblijft, dan mag uw werkgever in Kruiningergors u eveneens wel ontslaan.