Ontslag Kruiningen

Uw werkgever in Kruiningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kruiningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kruiningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kruiningen. Uw werkgever in Kruiningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kruiningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kruiningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kruiningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kruiningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kruiningen of met bevallingsverlof bent in Kruiningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kruiningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kruiningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kruiningen
 • Als u in Kruiningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kruiningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kruiningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kruiningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kruiningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kruiningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kruiningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kruiningen. Uitzonderingen in Kruiningen;
 • Als uw werkgever in Kruiningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kruiningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kruiningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kruiningen niet geschikt voor uw werk in Kruiningen of
 • u functioneert niet voldoende in Kruiningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kruiningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kruiningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kruiningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kruiningen verblijft, dan mag uw werkgever in Kruiningen u eveneens wel ontslaan.