Ontslag Kropswolde

Uw werkgever in Kropswolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kropswolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kropswolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kropswolde. Uw werkgever in Kropswolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kropswolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kropswolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kropswolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kropswolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kropswolde of met bevallingsverlof bent in Kropswolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kropswolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kropswolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kropswolde
 • Als u in Kropswolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kropswolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Kropswolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kropswolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kropswolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kropswolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kropswolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kropswolde. Uitzonderingen in Kropswolde;
 • Als uw werkgever in Kropswolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kropswolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kropswolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kropswolde niet geschikt voor uw werk in Kropswolde of
 • u functioneert niet voldoende in Kropswolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kropswolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kropswolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kropswolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kropswolde verblijft, dan mag uw werkgever in Kropswolde u eveneens wel ontslaan.