Ontslag Kronenberg

Uw werkgever in Kronenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kronenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kronenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kronenberg. Uw werkgever in Kronenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kronenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kronenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kronenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kronenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kronenberg of met bevallingsverlof bent in Kronenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kronenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kronenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kronenberg
 • Als u in Kronenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kronenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kronenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kronenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kronenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kronenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kronenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kronenberg. Uitzonderingen in Kronenberg;
 • Als uw werkgever in Kronenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kronenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kronenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kronenberg niet geschikt voor uw werk in Kronenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Kronenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kronenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kronenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kronenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kronenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Kronenberg u eveneens wel ontslaan.