Ontslag Kromwijk

Uw werkgever in Kromwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kromwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kromwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kromwijk. Uw werkgever in Kromwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kromwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kromwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kromwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kromwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kromwijk of met bevallingsverlof bent in Kromwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kromwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kromwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kromwijk
 • Als u in Kromwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kromwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kromwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kromwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kromwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kromwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kromwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kromwijk. Uitzonderingen in Kromwijk;
 • Als uw werkgever in Kromwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kromwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kromwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kromwijk niet geschikt voor uw werk in Kromwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kromwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kromwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kromwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kromwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kromwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kromwijk u eveneens wel ontslaan.