Ontslag Krommenie

Uw werkgever in Krommenie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krommenie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krommenie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krommenie. Uw werkgever in Krommenie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krommenie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krommenie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krommenie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krommenie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krommenie of met bevallingsverlof bent in Krommenie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krommenie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krommenie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krommenie
 • Als u in Krommenie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krommenie wilt opnemen;
 • Omdat u in Krommenie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krommenie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krommenie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krommenie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krommenie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krommenie. Uitzonderingen in Krommenie;
 • Als uw werkgever in Krommenie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krommenie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krommenie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krommenie niet geschikt voor uw werk in Krommenie of
 • u functioneert niet voldoende in Krommenie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krommenie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krommenie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krommenie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krommenie verblijft, dan mag uw werkgever in Krommenie u eveneens wel ontslaan.