Ontslag Kromme mijdrecht

Uw werkgever in Kromme mijdrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kromme mijdrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kromme mijdrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kromme mijdrecht. Uw werkgever in Kromme mijdrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kromme mijdrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kromme mijdrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kromme mijdrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kromme mijdrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kromme mijdrecht of met bevallingsverlof bent in Kromme mijdrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kromme mijdrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kromme mijdrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kromme mijdrecht
 • Als u in Kromme mijdrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kromme mijdrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Kromme mijdrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kromme mijdrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kromme mijdrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kromme mijdrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kromme mijdrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kromme mijdrecht. Uitzonderingen in Kromme mijdrecht;
 • Als uw werkgever in Kromme mijdrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kromme mijdrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kromme mijdrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kromme mijdrecht niet geschikt voor uw werk in Kromme mijdrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Kromme mijdrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kromme mijdrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kromme mijdrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kromme mijdrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kromme mijdrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Kromme mijdrecht u eveneens wel ontslaan.