Ontslag Kromme(-)elleboog

Uw werkgever in Kromme(-)elleboog mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kromme(-)elleboog zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kromme(-)elleboog

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kromme(-)elleboog. Uw werkgever in Kromme(-)elleboog mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kromme(-)elleboog arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kromme(-)elleboog niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kromme(-)elleboog te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kromme(-)elleboog u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kromme(-)elleboog of met bevallingsverlof bent in Kromme(-)elleboog.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kromme(-)elleboog kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kromme(-)elleboog die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kromme(-)elleboog
 • Als u in Kromme(-)elleboog lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kromme(-)elleboog wilt opnemen;
 • Omdat u in Kromme(-)elleboog lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kromme(-)elleboog lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kromme(-)elleboog wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kromme(-)elleboog op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kromme(-)elleboog

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kromme(-)elleboog. Uitzonderingen in Kromme(-)elleboog;
 • Als uw werkgever in Kromme(-)elleboog bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kromme(-)elleboog aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kromme(-)elleboog gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kromme(-)elleboog niet geschikt voor uw werk in Kromme(-)elleboog of
 • u functioneert niet voldoende in Kromme(-)elleboog.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kromme(-)elleboog

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kromme(-)elleboog niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kromme(-)elleboog of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kromme(-)elleboog verblijft, dan mag uw werkgever in Kromme(-)elleboog u eveneens wel ontslaan.