Ontslag Krolhoek

Uw werkgever in Krolhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krolhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krolhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krolhoek. Uw werkgever in Krolhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krolhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krolhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krolhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krolhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krolhoek of met bevallingsverlof bent in Krolhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krolhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krolhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krolhoek
 • Als u in Krolhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krolhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Krolhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krolhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krolhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krolhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krolhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krolhoek. Uitzonderingen in Krolhoek;
 • Als uw werkgever in Krolhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krolhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krolhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krolhoek niet geschikt voor uw werk in Krolhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Krolhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krolhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krolhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krolhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krolhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Krolhoek u eveneens wel ontslaan.