Ontslag Kring van dorth

Uw werkgever in Kring van dorth mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kring van dorth zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kring van dorth

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kring van dorth. Uw werkgever in Kring van dorth mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kring van dorth arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kring van dorth niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kring van dorth te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kring van dorth u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kring van dorth of met bevallingsverlof bent in Kring van dorth.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kring van dorth kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kring van dorth die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kring van dorth
 • Als u in Kring van dorth lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kring van dorth wilt opnemen;
 • Omdat u in Kring van dorth lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kring van dorth lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kring van dorth wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kring van dorth op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kring van dorth

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kring van dorth. Uitzonderingen in Kring van dorth;
 • Als uw werkgever in Kring van dorth bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kring van dorth aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kring van dorth gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kring van dorth niet geschikt voor uw werk in Kring van dorth of
 • u functioneert niet voldoende in Kring van dorth.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kring van dorth

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kring van dorth niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kring van dorth of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kring van dorth verblijft, dan mag uw werkgever in Kring van dorth u eveneens wel ontslaan.