Ontslag Krimpen aan de lek

Uw werkgever in Krimpen aan de lek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krimpen aan de lek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krimpen aan de lek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krimpen aan de lek. Uw werkgever in Krimpen aan de lek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krimpen aan de lek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krimpen aan de lek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krimpen aan de lek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krimpen aan de lek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krimpen aan de lek of met bevallingsverlof bent in Krimpen aan de lek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krimpen aan de lek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krimpen aan de lek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krimpen aan de lek
 • Als u in Krimpen aan de lek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krimpen aan de lek wilt opnemen;
 • Omdat u in Krimpen aan de lek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krimpen aan de lek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krimpen aan de lek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krimpen aan de lek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krimpen aan de lek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krimpen aan de lek. Uitzonderingen in Krimpen aan de lek;
 • Als uw werkgever in Krimpen aan de lek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krimpen aan de lek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krimpen aan de lek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krimpen aan de lek niet geschikt voor uw werk in Krimpen aan de lek of
 • u functioneert niet voldoende in Krimpen aan de lek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krimpen aan de lek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krimpen aan de lek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krimpen aan de lek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krimpen aan de lek verblijft, dan mag uw werkgever in Krimpen aan de lek u eveneens wel ontslaan.