Ontslag Krewerd

Uw werkgever in Krewerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krewerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krewerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krewerd. Uw werkgever in Krewerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krewerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krewerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krewerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krewerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krewerd of met bevallingsverlof bent in Krewerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krewerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krewerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krewerd
 • Als u in Krewerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krewerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Krewerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krewerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krewerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krewerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krewerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krewerd. Uitzonderingen in Krewerd;
 • Als uw werkgever in Krewerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krewerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krewerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krewerd niet geschikt voor uw werk in Krewerd of
 • u functioneert niet voldoende in Krewerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krewerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krewerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krewerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krewerd verblijft, dan mag uw werkgever in Krewerd u eveneens wel ontslaan.