Ontslag Kreverhille

Uw werkgever in Kreverhille mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kreverhille zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kreverhille

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kreverhille. Uw werkgever in Kreverhille mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kreverhille arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kreverhille niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kreverhille te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kreverhille u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kreverhille of met bevallingsverlof bent in Kreverhille.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kreverhille kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kreverhille die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kreverhille
 • Als u in Kreverhille lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kreverhille wilt opnemen;
 • Omdat u in Kreverhille lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kreverhille lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kreverhille wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kreverhille op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kreverhille

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kreverhille. Uitzonderingen in Kreverhille;
 • Als uw werkgever in Kreverhille bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kreverhille aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kreverhille gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kreverhille niet geschikt voor uw werk in Kreverhille of
 • u functioneert niet voldoende in Kreverhille.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kreverhille

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kreverhille niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kreverhille of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kreverhille verblijft, dan mag uw werkgever in Kreverhille u eveneens wel ontslaan.