Ontslag Kremsel (?)

Uw werkgever in Kremsel (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kremsel (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kremsel (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kremsel (?). Uw werkgever in Kremsel (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kremsel (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kremsel (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kremsel (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kremsel (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kremsel (?) of met bevallingsverlof bent in Kremsel (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kremsel (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kremsel (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kremsel (?)
 • Als u in Kremsel (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kremsel (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Kremsel (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kremsel (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kremsel (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kremsel (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kremsel (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kremsel (?). Uitzonderingen in Kremsel (?);
 • Als uw werkgever in Kremsel (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kremsel (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kremsel (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kremsel (?) niet geschikt voor uw werk in Kremsel (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Kremsel (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kremsel (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kremsel (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kremsel (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kremsel (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Kremsel (?) u eveneens wel ontslaan.