Ontslag Kreitsberg

Uw werkgever in Kreitsberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kreitsberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kreitsberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kreitsberg. Uw werkgever in Kreitsberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kreitsberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kreitsberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kreitsberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kreitsberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kreitsberg of met bevallingsverlof bent in Kreitsberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kreitsberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kreitsberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kreitsberg
 • Als u in Kreitsberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kreitsberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kreitsberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kreitsberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kreitsberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kreitsberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kreitsberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kreitsberg. Uitzonderingen in Kreitsberg;
 • Als uw werkgever in Kreitsberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kreitsberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kreitsberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kreitsberg niet geschikt voor uw werk in Kreitsberg of
 • u functioneert niet voldoende in Kreitsberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kreitsberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kreitsberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kreitsberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kreitsberg verblijft, dan mag uw werkgever in Kreitsberg u eveneens wel ontslaan.