Ontslag Kreileroord

Uw werkgever in Kreileroord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kreileroord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kreileroord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kreileroord. Uw werkgever in Kreileroord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kreileroord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kreileroord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kreileroord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kreileroord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kreileroord of met bevallingsverlof bent in Kreileroord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kreileroord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kreileroord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kreileroord
 • Als u in Kreileroord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kreileroord wilt opnemen;
 • Omdat u in Kreileroord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kreileroord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kreileroord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kreileroord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kreileroord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kreileroord. Uitzonderingen in Kreileroord;
 • Als uw werkgever in Kreileroord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kreileroord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kreileroord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kreileroord niet geschikt voor uw werk in Kreileroord of
 • u functioneert niet voldoende in Kreileroord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kreileroord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kreileroord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kreileroord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kreileroord verblijft, dan mag uw werkgever in Kreileroord u eveneens wel ontslaan.