Ontslag Kreijl

Uw werkgever in Kreijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kreijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kreijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kreijl. Uw werkgever in Kreijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kreijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kreijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kreijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kreijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kreijl of met bevallingsverlof bent in Kreijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kreijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kreijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kreijl
 • Als u in Kreijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kreijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Kreijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kreijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kreijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kreijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kreijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kreijl. Uitzonderingen in Kreijl;
 • Als uw werkgever in Kreijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kreijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kreijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kreijl niet geschikt voor uw werk in Kreijl of
 • u functioneert niet voldoende in Kreijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kreijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kreijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kreijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kreijl verblijft, dan mag uw werkgever in Kreijl u eveneens wel ontslaan.