Ontslag Kreijel

Uw werkgever in Kreijel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kreijel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kreijel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kreijel. Uw werkgever in Kreijel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kreijel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kreijel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kreijel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kreijel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kreijel of met bevallingsverlof bent in Kreijel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kreijel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kreijel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kreijel
 • Als u in Kreijel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kreijel wilt opnemen;
 • Omdat u in Kreijel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kreijel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kreijel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kreijel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kreijel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kreijel. Uitzonderingen in Kreijel;
 • Als uw werkgever in Kreijel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kreijel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kreijel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kreijel niet geschikt voor uw werk in Kreijel of
 • u functioneert niet voldoende in Kreijel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kreijel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kreijel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kreijel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kreijel verblijft, dan mag uw werkgever in Kreijel u eveneens wel ontslaan.